De modsatrettede følelser

Mange voksne børn af alkoholikere kæmper med modsatrettede følelser til stor frustration og indre konflikt.

Som barn har du skulle håndtere en forældre, som drak og var uforudsigelig, og helt implicit har du følt dig ansvarlig for at skulle passe på din drikkende forældre. Måske også den forældre, som ikke drak. Nu er mor ked af det igen, fordi far har drukket, så du må tilsidesætte dig selv, ikke gøre væsen af dig, eller være til besvær, der skal tages hensyn til mor. Du har måtte undertrykke dine egne følelser og behov for ikke at risikere, at du ikke længere var holdt af eller havde værdi.

En af de følelser, som mange børn har måtte undertrykke er vrede. Vrede er en helt naturlig grundfølelse, som hjælper os med at sætte nødvendige grænser for os selv. I en familie med alkoholmisbrug bliver dine grænser hele tiden overskredet og vreden til at sætte grænser bliver forbudt enten fordi der ikke er plads til, at du kan reagere eller fordi du har set så mange uforudsigelige vredesudbrud fra dine forældre, at du har lagt afstand til vreden.

Som voksen kan den undertrykte vrede betyde, at du fortsætter med at oversamarbejde og få dine grænser overtrådt af andre. Måske kan du godt mærke vreden, men tør ikke slippe den løs eller også mærker du den slet ikke.

I forhold til dine forældre kan jeres nuværende samspil stadig bære præg af, at du på den ene side føler dig så vred over de svigt de har udsat dig for – og på den anden side har du lært gennem hele din opvækst, at du skal tilsidesætte dig og dine følelser for at hjælpe dem.

Det giver en voldsom skyldfølelse for mange voksne børn af alkoholikere, som gør det så kompliceret at bryde med de gamle mønstre. Du kommer igen til at handle ud fra følelsen af at være ansvarlig for dine forældres ve og vel – og den underliggende vrede i den rolleombytning gnaver sig ind i dig.

Følelser forsvinder ikke, når de er undertrykte!

De modsatrettede og ubearbejdede følelser i dig kan føre til perioder med stor nedtrykthed og følelsen af at falde i et sort hul. Set ude fra har du måske skabt dig en dejlig familie, job og venner, så det kan føles uforklarligt hvorfor du er så trist. Under tristheden ligger dog en stor sorg over din opvækst og måske til stadighed drikkende forældre. Og din undertrykte vrede ligger også under tristheden.

Det er så vigtigt at få disse helt naturlige følelser frem og bearbejdet f.eks. igennem terapi. På den måde vil barndommens sår kunne slippe sit tag i dig som voksen, så du kan leve et mere frit og nydelsesfuldt liv, i god kontakt med alle dine følelser behagelige som ubehagelige uden, at du får følelsen af at gå til grunde eller blive overvældet. Du vil turde tro mere på glæden og de gode ting du har i livet, fordi følelsen af, at om lidt forsvinder det hele igen, som du er vokset op med, vil blive erkendt og bearbejdet.

Du har ret til alle dine følelser og til at lære, hvordan du kan bruge dit følelsesliv til at træffe gode, sunde beslutninger for dig og til at få helt naturlige behov for grænsesætning, tryghed eller omsorg dækket.

Dine følelser er på et dybt plan helt essentielle for dig.

Husk, du er ikke alene !

Kærligst

Charlotte Krolykke

www.krolykketerapi.dk