Metode

Emotions-fokuseret terapi

Hvad er emotions fokuseret terapi?

I emotions fokuseret terapi forsøger man at skabe forsoning og et godt forhold mellem dig og dine følelser. Målet er, at du bliver mere fortrolig med dine følelser, så du bedre kan bruge dine følelser til at håndtere livets krav og udfordringer og til at udfolde dit potentiale.

Følelsesmæssig indsigt betyder at kunne lytte til, acceptere og lade sig informere af sine følelser. Det handler også om at kunne regulere sine følelser og den handling, som følger med følelserne, på en måde, som er tilpasset hver enkel situation. Alle følelser indeholder behov og fortæller, hvad du har brug for til at kunne tage dig af dig selv.

Igennem terapien kan du arbejde på både at ændre den måde du forholder dig til dine følelser samt ændre på følelsesmæssige sår, som præger dit liv på uhensigtsmæssige måder.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Emotions fokuseret terapi har sine rødder i en den klientcentrede terapi, gestaltterapien den nyeste emotionsteori, den neuroaffektive udviklings- og tilknytningsteori og kognitionsforskning. Den er forskningsmæssigt velunderbygget og markerer sig verden over som en anerkendt evidensbaseret metodisk tilgang.
Leslie Greenberg er EFT’ens ophavsmand. Tidligere professor i psykologi ved York University i Toronto, Canada og leder af ”Psychotherapy Research Center ” ved samme universitet. Han er anerkendt som forsker inden for den oplevelsesorienterede tradition og emotionsteori.

Den neuroaffektive udviklingspsykologi kombinerer hjerne, følelser og udvikling og har fokus på omsorg og tilknytning.
I dag er der større og større fokus på tilknytning og tilknytningsteorien i behandling af mennesker og med god grund, da måden man bliver mødt på som barn af sine nærmeste omsorgspersoner har betydning for, hvordan man som voksen indgår i relationer. Den seneste hjerneforskning viser, at hjernens udvikling er afhængig af de tidligste opvækstår.

Kloge ord

“Du kan ikke forlade et sted før du er ankommet”

Citatet er fra Leslie Greenberg, EFT’ens ophavsmand. Det vi gør igennem samtaleterapien er at følge din smerte helt ind til det dybeste følelsesmæssige sår og derfra finder vi vejen sammen.

Emotions-fokuseret terapi lærer dig

  • At være opmærksom på, hvad der er dine primære følelser i en given situation
    (primære følelser forstået ved, at nogle følelser kan dække over andre fx vrede kan dække over tristhed)
  • At være nysgerrig og tålmodig med dine følelser
  • At snakke om og vise dine primære følelser
  • At acceptere, at du har forskellige følelser
  • At ændre dine følelser med følelser.

Mere om emotions-fokuseret terapi

Leslie Greenberg, EFT’s ophavsmanden

En lille film om selvkritik

En lille film om følelser

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Følg mig