Spiseforstyrrelse
og/eller selvskade

Hvad er en spiseforstyrrelse?

At have en spiseforstyrrelse betyder, at dine tanker, følelser og adfærd i forhold til mad, krop og vægt fylder så meget, at det går ud over din livskvalitet. Denne overoptagethed af krop og mad gør ondt indeni. Men en spiseforstyrrelse eller selvskade handler langt fra kun om mad eller den skadende adfærd. Ved spiseforstyrrelser og selvskade er maden og kroppen blevet et sprog til at håndtere svære følelser og livsproblemer. Det som startede som en løsning på dit problem er nu blevet et problem i sig selv.

Mange har en oplevelse af ikke at kunne styre sit eget liv, men at de bliver styret. Spiseforstyrrelsen bliver det som fylder konstant og er til stede i alle livets udfoldelser. Tanker, følelser, interesser og gøremål bliver fyldt op af mad og krop.

Få hjælp til spiseforstyrrelse

Igennem et terapeutisk forløb er det min erfaring, at den positive forandring finder sted, når man får lov til at tolke, regulere og udtrykke sine følelser. Samtidig har mange svært ved at forholde sig til sig selv og andre og regulere nærhed, hvilket man har brug for støtte til at lære.

Mange med spiseforstyrrelse har en grundlæggende følelse af værdiløshed og ikke være værd at elske og det føles enormt ensomt og skamfuldt. Denne skamfuldhed hænger tæt sammen med en ustabil selvfølelse og lavt selvværd.

Derfor er det vigtigt for mig i et terapeutisk forløb at se bagom symptomerne ved en spiseforstyrrelse og begynde at få dig med alt det som måtte være svært frem i lyset og støtte dig i helingen af dette. Tanker og følelser er tæt forbundne med kroppen og vi vil igennem terapien også arbejde med forskellige kropsøvelser, mindfulness og lære at kunne mærke, sanse og regulere dig selv igennem kroppen i det tempo du er klar til det.

Det kræver stor tålmodighed at arbejde sig ud af en spiseforstyrrelse og samtidig er der håb for, at det kan lade sig gøre. Første vigtige skridt er at erkende man har brug for hjælp.

Jeg har særlig indsigt i livet med en spiseforstyrrelse og arbejder ved siden af min praksis på et privathospital for spiseforstyrrede på Frederiksberg. Jeg har også arbejdet frivilligt i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Hvorfor vælge mig?

Få indsigt i dine følelser, tanker og behov

Opnå bedre kontakt til dig selv og dine relationer

Yogaundervisning med fokus på egenomsorg

Symptomer ved en spiseforstyrrelse kan være

 • Overspisning forbundet med skam, ensomhed, tomhed, kedsomhed, dårlig samvittighed
 • Opkastning enten ved overspisning eller ved almindelig indtagelse af mad, som ofte er forbundet med skam eller lettelse bagefter
 • Tvangsmotion, som betyder, at motion bliver sat før alt andet og det er forbundet med uro i kroppen, hvis du ikke kan træne
 • Underspisning forbundet med strenge/restriktive tanker om, at du ikke fortjener mad, måske storhedsfølelse over at kunne sulte dig eller andre selvkritiske tanker samt svært ved at mærke sult/mæthed

Du kan opleve

 • Humørsvingninger
 • Angst
 • Depression
 • Kuldefornemmelser
 • Tab af hår
 • Tør hud
 • Overoptagethed af mad og spisevaner
 • Grovæderi/ædeflip
 • Dårlig hukommelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Tab af interesse for hobbyer og venner
 • Søvnforstyrrelser
 • Menstruationsforstyrrelser
 • Ændringer i hjerterytmen
 • Muskelsvækkelse og måske kramper
 • Forstoppelse eller tarmbesvær

Pårørende til spiseforstyrrede

Det kan være meget svært at være pårørende til en nærtstående med spiseforstyrrelse. Jeg tilbyder også pårørende samtaler enten individuel eller samlet som familie, hvor tanker og følelser kan blive sagt højt i et støttet rum og I kan få konkrete værktøjer til, hvordan I kan gribe det an som familie.

Pris for individuel terapi

Når du vælger mig til at hjælpe dig med din spiseforstyrrelse, foregår det med individuel terapi – altså det er kun dig og mig som taler i mine sessioner.

Prisen er 800 kr. for 60 minutter individuel terapi.

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Følg mig