Theraplay

Theraplay Krolykke Terapi Roskilde

HVAD ER THERAPLAY?

Theraplay er relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og dens livsnerve er den sunde, afstemte interaktion imellem forældre og barn, som fører til tryg tilknytning og livslang mental sundhed.

Et mål i sig selv er den her-og-nu oplevelse imellem forælder og barn, hvor glæden og legen bliver den lim, der knytter et bånd eller følelsesmæssigt fællesskab imellem dem. De lege og aktiviteter, som Theraplay sessionerne er bygget op omkring har således til formål at igangsætte de neurale netværk, som giver barnet mulighed for at indgå i helende og sunde kontaktøjeblikke.

Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, selvværd og tillid samt glæde og engagement, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere alderssvarende sammenhænge såvel i skole og fritid som med forældre og søskende.

HVORDAN FUNGERER LEGETERAPI?

Theraplay er en intervention, som:

Styrker tilknytning, selvværd og tillid til andre igennem glædesfyldt engagement
Er baseret på de naturlige mønstre af sunde interaktioner mellem forældre og barn
Fokuserer på fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen: struktur, engagement, omsorg og udfordring
Skaber en aktiv og empatisk forbindelse mellem forældre og barn
Resulterer i, at barnet får et positivt selvbillede og udvikler selvværd, som betyder, at det kan indgå i relationer som er positive og givende.

Inden Theraplay sessionerne igangsættes starter forløbet altid med en såkaldt MIM screening.

MIM (MARSCHAK INTERACTION METHOD)

En struktureret legebaseret observationsteknik. Den er særlig anvendelig, når formålet med undersøgelsen er at blive klogere på, hvordan forældre-barn-relationen påvirker barnets udvikling. Det er styrkerne og sårbarhederne i den nære relation mellem omsorgsperson og barn, som bringes frem i lyset.

MIM består af en række enkle opgaver, som forældre og barn udfører sammen. Opgaverne er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fire dimensioner af forældre-barn-interaktionen: struktur, engagement, omsorg og udfordring.

Med en MIM får forældrene indsigt i:

 • Idealet for adfærd i den pågældende dimension
 • En oversigt over adfærd, som indikerer, at samspillet har brug for hjælp
 • En tydeliggørelse af forældrenes og barnets evne til at håndtere hver dimension
 • Støtte til at fremme den sunde udvikling hos barnet herunder emotionelle udvikling
 • Hvilken støtte, der skal til for at hjælpe barnet med at udfolde sit potentiale.

MÅLGRUPPE

 • Theraplay henvender sig bredt og hovedsageligt til børn mellem 0-12 år
 • Theraplay henvender sig til børn med sociale-, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Theraplay er derfor også egnet til børn med diagnoser som depression, angst, ADHD og autisme
 • Børn med traumer, overgreb og omsorgssvigt
 • Tilknytningsvanskeligheder på grund af adoption eller mange forandringer i livet
  Alle sessioner filmes til brug for analyse, supervision og fremvisning overfor forældre af særlige betydningsfulde mødeøjeblikke.

Der vil altid være mulighed for en forsamtale, hvor det kan vurderes om der skulle være noget omkring det enkelte barn, som gør, at behandlingen ikke er hensigtsmæssig. Giv mig et kald og høre mere – Ring 20 65 93 43

Der vil være stor variation i antal sessioner og længde af behandlingen alt efter barnets udfordringer. Efter MIM lægges en plan for forløbet med mulighed for justeringer undervejs. Som hovedregel må det påregnes imellem 5-8 sessioner efter MIM.

Læs mere om Theraplay på www.theraplay.org, hvor du også kan læse om den forskning som underbygger metoden.

Charlotte Krolykke

Charlotte Krolykke

4-årig diplomuddannelse som psykoterapeut i evidensbaseret emotions-fokuseret terapi fra EFT-Instituttet.

Jeg modtager løbende efteruddannelse med særlig interesse inden for den neuroaffektive udviklingspsykologi med kurser hos Susan Hart og Marianne Bentzen.

 • Jeg er under uddannelse som Theraplay terapeut med Annie Jakobsen, som supervisor.
 • Jeg modtager løbende supervision.
 • Psykoterapeut MPF for spiseforstyrrede på Privathospitalet Frederiksberg.
 • Psykoterapeut MPF i privat praksis.
 • Yogalærer i terapeutisk og genopbyggende yoga.

Tidligere

 • Konsulent i MATCHgruppen
 • Klummeskribent for LEV SUNDT Magasinet samt Søndagsavisen
 • Relationsmedarbejder på et skole- og behandlingshjem for børn og unge
 • Ungerådgiver i Headspace
 • Rådgiver på hopelinjen under Alkohol & Samfund
 • Foredragsholder i samarbejde med Red Barnet

>> Læs mere om mig på denne side.

Bemærk: Jeg er i gang med min certificering, hvorfor et forløb kan tilbydes til reduceret pris. Kontakt mig for nærmere info.

Kontakt mig

Jeg står altid klar med en helt gratis og uforpligtende vurdering af hvilken hjælp jeg kan tilbyde for at afhjælpe jeres udfordring.

Kontakt mig på:

 

20 65 93 49

krolykketerapi@gmail.com

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Følg mig

Facebook ikon  Instagram ikon