Unge med udfordringer

Mange unge i dag er perfektionistiske, ønsker høje karakterer, skal have mange venner og se rigtig ud på sociale medier.

Om at passe ind

Mange unge presser sig selv samtidig med, at de har en evig frygt for at gå glip af noget og endnu værre at føle sig ekskluderet fra fællesskabet, følelsen af ikke at være god nok samt forkerthed og utilstrækkelighed. Det kan være svært at finde balancen i ungdomslivet og på uddannelse og desværre er mange også i mistrivsel. Mistrivslen kan for nogle føre til udbrændthed, ensomhed, stress, spiseforstyrrelse, hash- og stofmisbrug eller andet, som hæmmer den sunde identitetsudvikling.

Hjælp fra omgivelserne

Som forældre kan man komme til at føle sig magtesløs overfor barnets indre kamp og blive i tvivl om, hvordan man støtter bedst. Her er det vigtigt at huske på, at alle nære og betydningsfulde relationer er forbundet med konflikter og vi kan ikke altid ramme plet. Det er godt som forældre, hvis man tør lægge sine egne forventninger og idéer til side og stille skarpt på barnet og lytte.

Lytte, spørge ind og anerkende barnets tanker og følelser.

Er man som forældre i tvivl om man har et barn i mistrivsel kan det være væsentligt at kigge efter signaler som tristhed, irritabilitet, nervøsitet/bekymring/angst eller udfordringer med at sove. Måske isolerer den unge sig, måske er han/hun overdrevent social. Forældrene er i mange tilfælde de nærmeste til at opdage det, da mange unge i dag desværre også skjuler deres svære følelser og indre kampe for venner og veninder, da det er skamfuldt ikke at føle man har styr på tingene. Forældrene kan dele deres bekymring og omsorg med den unge og eventuelt søge professionel hjælp, hvis der er behov for dette.

Hvorfor vælge mig?

Få indsigt i dine følelser, tanker og behov

Opnå bedre kontakt til dig selv og dine relationer

Yogaundervisning med fokus på egenomsorg

Jeg tilbyder hjælp

Jeg oplever, at unge igennem samtaleterapien har stor glæde af at have et rum med en, som ikke har følelser i klemme, hvor de kan åbne op for de sårbare følelser og bryde ensomheden. De får øje på, hvordan de ydre krav også bliver til endnu højere indre krav og de på den måde bliver deres egen indre hårde dommer. Det påvirker selvværdet og følelsen af at høre til at skulle klare alting til perfektion og ikke turde dele sine sårbare følelser med andre.

I et terapeutisk forløb hos mig har vi fokus på at højne selvværd, selvtillid og bevæge den unge hen imod en følelse af værdifuldhed. Vi kigger på identitets aspektet med støtte til at finde frem til en accept af den man er.

Igennem accepten vokser en følelse af egenomsorg og stolthed, som giver et stærkt fundament at stå på i livet.

Pris for individuel terapi

Når du vælger mig til at hjælpe dig med dine tanker og følelser, foregår det med individuel terapi – altså det er kun dig og mig som taler i mine sessioner.

Prisen er 1.000 kr. for 60 minutter individuel terapi.

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Følg mig

Facebook ikon  Instagram ikon