Emotions-Fokuseret Terapi

Hvad er Emotionsfokuseret Terapi?

I emotions fokuseret terapi er det en antagelse, at emotioner er de mest grundlæggende mentale komponenter. Emotioner hjælper os med at forstå, hvorfor vi gør som vi gør og hvorfor vi forstår verden, som vi gør.

Det er vores emotioner, som farver vores oplevelsesverden og som er helt centrale i vores oplevelse af os selv. Uden vores følelser har vi ikke et drive og indre motivation og de er afgørende for os i vores identitetsudvikling og i et tilknytningsperspektiv.

I emotions fokuseret terapi benytter vi undersøgelsen og forståelsen af dine følelser til at skabe retning og mening for dig i dine oplevelser og liv. Målet er, at du bliver mere fortrolig med dine følelser, så du bedre kan bruge dine følelser til at håndtere livets krav og udfordringer, til at udfolde dit potentiale og skabe sunde og givende relationer.

Følelsesmæssig indsigt betyder at kunne lytte til, acceptere og lade sig informere af sine følelser. Det handler også om at kunne regulere sine følelser og den handling, som følger med følelserne på en måde, som er tilpasset hver enkel situation. Alle følelser indeholder behov og fortæller, hvad du har brug for til at kunne tage dig af dig selv.

Igennem terapien kan du arbejde på både at ændre den måde du forholder dig til dine følelser samt ændre på følelsesmæssige sår, som præger dit liv på uhensigtsmæssige måder. Vi lærer gennem vores erfaringer i livet, så hvis vi fx har mange oplevelser af at blive afvist følelsesmæssigt kan vi udvikle en strategi, hvor vi trækker os fra andre, når vi har aller mest brug for dem. I emotions fokuseret terapi vil vi nænsomt arbejde med, at du bliver i stand til at regulere dine svære og tunge følelser på mere hensigtsmæssige måder.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Emotions fokuseret terapi baserer sig på et neo-humanistisk menneskesyn, hvor den grundlæggende antagelse om os mennesker er, at vi er dynamiske meningsskabende organismer. Vi søger både mod tryghed gennem kontakt med andre og vi er selvaktualiserende og søger personlig vækst. EFT har sine rødder i en den klientcentrede terapi, gestaltterapien den nyeste emotionsteori, den neuroaffektive udviklings- og tilknytningsteori og kognitionsforskning.

Metoden er forskningsmæssigt velunderbygget og markerer sig verden over som en anerkendt evidensbaseret metodisk tilgang.
Dr. Leslie Greenberg er hovedpersonen bag udviklingen af emotionsfokuseret terapi. Han har sammen med kollegaer udviklet en teori om terapeutisk ændring ved at se på det, som sker i terapien, når klienter får det bedre. 

Den neuroaffektive udviklingspsykologi kombinerer hjerne, følelser og udvikling og har fokus på omsorg og tilknytning.
I dag er der større og større fokus på tilknytning og tilknytningsteorien i behandling af mennesker og med god grund, da måden man bliver mødt på som barn af sine nærmeste omsorgspersoner har betydning for, hvordan man som voksen indgår i relationer. Den seneste hjerneforskning viser, at hjernens udvikling er afhængig af de tidligste opvækstår.

Kloge ord

“Du kan ikke forlade et sted før du er ankommet”

Citatet er fra Leslie Greenberg, EFT’ens ophavsmand. Det vi gør igennem samtaleterapien er at følge din smerte helt ind til det dybeste følelsesmæssige sår og derfra finder vi vejen sammen.

Emotions-Fokuseret terapi lærer dig

  • At være opmærksom på, hvad der er dine primære følelser i en given situation
    (primære følelser forstået ved, at nogle følelser kan dække over andre fx vrede kan dække over tristhed)
  • At være nysgerrig og tålmodig med dine følelser
  • At snakke om og vise dine primære følelser
  • At acceptere, at du har forskellige følelser
  • At ændre dine følelser med følelser.

Emotionsfokuseret Terapi i København og Hørsholm

Søger du effektiv EFT i København eller i Hørsholm, kan jeg varmt anbefale min kollega Ulrik Hvidberg fra 3-Alive.

Ulrik tilbyder desuden en række andre behandlinger og er fx. BodySDS certificeret.

Mere om Emotions-Fokuseret terapi (EFT)

En lille film om
ENSOMHED

En lille film om
SELVKRITIK

En lille film om
FØLELSER

Leslie Greenberg, EFT’s ophavsmanden

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Følg mig

Facebook ikon  Instagram ikon