Emotions-Fokuseret (EFST)

Forældrekursus

2 dages forældrekursus

At være forælder er en udfordrende opgave. Det er et stort arbejde at skulle håndtere sit barns følelser samtidig med, at man skal håndtere sine egne.
Når følelserne ikke håndteres på en god måde, kan familier komme ind i vanskelige mønstre og krævende livssituationer, som tærer på energi og livskvalitet.

Barnet kan blive vred, stille, ængstelig, deprimeret, udadreagerende, skamfuldt eller på forskellig vis udfordre de grænser, som I som forældre ønsker at sætte. I som forældre kan derfor blive vrede, fortvivlede, bekymrede for fremtiden, føle afsky overfor barnets adfærd eller blive overdrevent eftergivende eller strenge. Vi kan blive dårlige udgaver af os selv og synes dårligt om os selv som forælder. Uanset hvilket mønster jeres familie er havnet i kan man gøre noget ved det.

Kurset indeholder

På kurset får du en indføring i fire centrale færdigheder for følelsesbevidste forældre.
Færdighederne tager udgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Caregivers (EFST), som er en anerkendt videnskabelig metode i at håndtere følelser i forældrerollen:

1. Empatisk validering:
Hvordan møder vi et barns følelser på en god måde, som lærer barnet at forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme sig over sine egne følelser?

2. Grænsesætning:
Hvordan kan vi sætte grænser for barnet på en sund og fleksibel måde?

3. Reparation:
Hvordan kan vi reparere overfor barnet og sige undskyld, når vi har gjort noget dumt eller lavet fejl, som har påført barnet smerte?

4. Håndtering af egne følelser:
Hvordan kan dine egne følelser og emotionelle sår stå i vejen for, at du får gjort det bedste for dit barn og hvordan kan du komme videre?

” Vi ved alle forældre vil, og vi tror at alle kan “…

Praktisk om kurset

Kurset er oplevelsesbaseret med en blanding af teori, øvelser og egen proces. Det fordrer høj deltagelse og en villighed til at kunne udforske egne følelser i mødet med dit barn, da vi ved, at det giver bedst udbytte.

Vi anbefaler begge forældre at deltage, hvis muligt. Vores erfaring er, at kurset giver bedst effekt, hvis begge forældre deltager, da det giver et fælles sprog og en fælles indgang til at møde barnets følelser.

Barnet skal ikke deltage eller være med på kurset.

Tilmelding

Tidspunktet for dagene er fra kl. 9.30 – 16.30

Tilmelding direkte til:
Charlotte Krolykke,
Psykoterapeut MPF & Emotions Fokuseret Familieterapeut
Tilmelding på: krolykketerapi@gmail.com

Kurset finder sted:
EFT-Instituttet
Borgergade 28, 2. sal
1300 København K.
Mere info om kurset se hjemmesiden:
https://eft-instituttet.dk

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Følg mig

Facebook ikon  Instagram ikon