Emotions-Fokuseret

Uddannelse familieterapeut

Videreuddannelse som familieterapeut

Videreuddannelse i Emotions Fokuseret Færdighedstræning for forældre (EFST Emotion Focused Skills Training).
Uddannelsen er oplevelsesbaseret og integrerer undervisning, vejledning og færdighedstræning.
Uddannelsen er åben for alle typer terapeuter og forældrevejledere.

På uddannelsen vil du lære konkrete færdigheder i at vejlede forældre og afholde forældrekurser. Du får udleveret materiale til selv at kunne afholde forældrekurset.
Målet med uddannelsen er, at du som terapeut lærer FØL modellen og kan arbejde ud fra denne med forældrene og med de specifikke interventioner.

Du vil som familieterapeut få træning i at hjælpe forælderen med de vanskelige situationer og samspil med barnet, som giver udfordringer, så forælderen bliver i stand til at møde barnets behov.

På uddannelsen tager du udgangspunkt i eget personligt materiale og terapeutisk materiale. Alle får mulighed for at afprøve sig selv både i terapistolen, terapeutstolen og som observatør. Dette er essentielt for at lære EFST, de specifikke interventioner og det unikke ved EFST-uddannelsen.
Der lægges op til et empatisk og omsorgsfuldt gruppemiljø.

F-Ø-L modellen:

  • Forstå følelser og empatisk validere følelser
  • Øge motivationen (forælderen lærer, hvordan egne svære følelser kan stå i vejen for at hjælpe barnet)
  • Løse relationelle vanskeligheder og sætte gode, sunde grænser.

Uddannelsen i EFST er baseret på bogen:
EMOSJONS-FOKUSERT FERDIGHETSTRENING FOR FORELDRE
Anne Hilde Vassbø Hagen, Bente Austbø, Vanja Hjelmeth, Joanne Dolharty

Det anbefales også at læse bogen:
SINTE BARN OG SINTE VOKSNE
Anne Hilde Vassbø Hagen

Familieterapeut Charlotte Krolykke

Charlotte Krolykke og uddannelsen

Jeg fandt selv uddannelsen, da jeg søgte efter en videreuddannelse til at kunne støtte forældre til børn med spiseforstyrrelser. Metoden EFST er oprindeligt udviklet af Joanne Dolharty til forældre til børn med spiseforstyrrelser.

Det primære fokus på følelsernes betydning i vores samspil med hinanden er for mig helt essentielt, når svære familiedynamikker og psykisk mistrivsel skal afhjælpes. Emotions-fokuseret færdighedstræning er konkret i sin tilgang og giver forældrene en praksisorienteret tilgang til at støtte og hjælpe sit barn. Jeg får mange positive tilbagemeldinger fra forældre på metoden. Du kan læse nogle af dem under mine klientudtalelser. 

Jeg bruger også metoden, når jeg rådgiver socialrådgivere og fagfolk rundt om i landet i komplicerede sager med spiseforstyrrelser som VISO-specialist (VISO er den Nationale Videns og Specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen).

Jeg har i min private praksis samarbejde med flere kommuner, som henviser forældre og deres børn i forløb med emotions-fokuseret familieterapi. 

Du er meget velkommen til at ringe og høre nærmere på 20 65 93 43

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Følg mig

Facebook ikon  Instagram ikon