Emotions-Fokuseret

Familieterapi

Emotions-Fokuseret Færdighedstræning

Emotions-Fokuseret Færdighedstræning for forældre (emotions focused skills training for caregivers EFST) er en anerkendt videnskabelig metode i at håndtere følelser i forældrerollen.

Her arbejder vi med fire centrale færdigheder, som er:

  • Empatisk validering: Hvordan møder vi et barns følelser på en god måde, som lærer barnet at forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme sig over sine følelser?
  • Grænsesætning: Hvordan kan vi sætte grænser for barnet på en sund og fleksibel måde?
  • Reparation: Hvordan kan vi reparere overfor barnet og sige undskyld, når vi har gjort noget dumt eller lavet fejl, som har påført barnet smerte?
  • Håndtering af egne følelser (følefælder): Hvordan kan dine egne følelser og emotionelle sår stå i vejen for, at du får gjort det bedste for dit barn og hvordan kan du komme videre?

I Emotions-Fokuseret Familieterapi har vi to hovedformål. Det ene er øget kundskab om følelser og det andet er at træne på nye færdigheder.

Udgangspunktet er, at du som forælder kender dit barn bedst og derfor er du også den bedste til at hjælpe og støtte barnet med vanskelighederne. Som forældre kan I støtte op om et godt familiemiljø og støtte til barnets følelser. Derfor er dette fokus i Emotionsfokuseret Familieterapi.

Hvis barnets vanskeligheder kalder på mere støtte er det naturligvis også en guidning i at trække på netværk og rette ressourcer omkring barnets øvrige miljø.

Værdigrundlaget i Emotionsfokuseret færdighedstræning for forældre er en grundlæggende tro på, at forældre vil det bedste for sine børn. Det er derfor et mål at styrke forældrenes tro på egen mestring i mødet med barnets vanskelige følelser og krævende adfærd.

Podcast

“Mit barn har en spiseforstyrrelse”.

Jeg har været med i en podcast hos dygtige Christina Bendix.
Her kan du høre mig fortælle om emnet Emotions-Fokuseret Familieterapi (EFST).

Emnet omhandler hvordan du, som forældre til et barn med spiseforstyrrelse, kan forholde dig og hvordan du vil kunne hjælpe.

Podcasten ligger flere steder – som fx. Spotify og Apple.

Billede til Podcast omkring EFST Familieterapi

Familieterapi – dette lærer du

Du vil lære om, hvordan du kan lægge mærke til og forstå dine egne følelser, så det bliver lettere at forstå barnets. På den måde bliver du god til at lægge mærke til, hvad barnet føler og møde barnets behov.

Følelser er vigtige fordi de farver vores oplevelse og vores minder. De organiserer os indvendigt og motiverer os til at søge og opretholde relationelle bånd til andre mennesker.

Følelser er en vejviser i forhold til, hvad vi har brug for og hvordan vi skal få dækket vores behov samt giver identitetsfølelse.

Følelser er også betydningsfulde, fordi de er med til at sikre en god relation til os selv gennem positiv selvfølelse (jeg er god nok og det er okay, at jeg føler som jeg gør), et godt selvbillede, mestring og selvaktualisering.

Følelser hjælper os med at kunne drage omsorg for os selv, berolige os selv og til at sætte sunde, fleksible grænser.

Du vil også lære om, hvordan du kan håndtere dine egne følelser, så du kan være den forælder du ønsker at være. Det er forbundet med skyld og dårlig samvittighed, når vi som forældre oplever, at vores egne svære følelser tager overhånd.

Desuden vil vi se på, hvordan du kan sætte grænser på en måde, som føles godt for dig som forælder og for dit barn.

Det er slidsomt og udmattende at møde barnets udfordrende adfærd, fordi det skaber negative følelser i en selv.

>> Læs også mit blogindlæg om emnet.

De urimelige forventninger

Det er forståeligt, at vi ikke altid som forældre klarer at gøre vores bedste. Der er så mange krav udefra og forventninger om, at vi skal være gode forældre og helst perfekte.

  • Barnet skal være god på skolen og til lektierne.
  • De skal fungere godt socialt og helst være populære.
  • De skal være velopdragne, høflige, fornuftige, flinke, selvstændige, hjælpsomme, omsorgsfulde, søde, lykkelige
  • osv osv.

Hvor passer så de ubehagelige og svære følelser ind?

I emotions-fokuseret færdighedstræning undersøger vi, hvordan du kan motivere dit barn til at gøre det, som du gerne vil have det skal gøre.

Eller hvordan du bedre kan acceptere og være der for barnet ud fra de forudsætninger og ressourcer barnet har til rådighed.

Jeg holder løbende 2-dages forældrekurser i samarbejde med EFT-Instituttet.

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Følg mig

Facebook ikon  Instagram ikon