Depression

Depression er en af de mest almindelige forekomne større psykologiske forstyrrelser.

Hvordan føles en depression?

Depression kommer i flere grader og udgaver men karakteristisk for den er, at den depressive oplever en følelse af tristhed, nedtrykthed, modløshed igennem uger eller mere. Det er som om hele selvet bliver opslugt af denne depressive tilstand og alt resiliens (modstandskraft) går tabt.
Depression kan udspringe af adskillige årsager, hvoraf nogle eksempler kan være tabet af en nærtstående, en følelse af at være en fiasko, skuffelse i nærtstående forhold eller en følelse af forladthed og ensomhed.

Hvem bliver deprimeret?

Alle kan blive deprimeret, og det ses at mange med depression undgår eller afbryder sine naturlige grundfølelser, fordi de (ubevidst) er bange for dem eller skamfulde over dem. På et tidspunkt har det været en nødvendig reaktion for at håndtere disse overvældende følelser.
I forhold til sig selv kan det være høj grad af selvkritik, skam, usikkerhed, hjælpeløshed og identitetsproblemer. I forholdet til andre kan det være ubearbejdede temaer omkring tab, vrede, frygt for forladthed, isolation, omsorgssvigt, tab af forbindelse med andre og manglende kærlighed. Dit forhold til dig selv og andre hænger dog uløseligt sammen.

Hvorfor vælge mig?

Få indsigt i dine følelser, tanker og behov

Opnå bedre kontakt til dig selv og dine relationer

Yogaundervisning med fokus på egenomsorg

Hjælp til depression Roskilde

I emotions-fokuseret terapi for depression er opmærksomheden på at hjælpe dig med at processe dine følelsesmæssige oplevelser på en ny måde. Du lærer at få adgang til alternative emotionelle og modstandskraftige indre tilstande i situationer, som tidligere vækkede skam, angst og håbløshed.
De følelser, som tidligere var utilgængelige såsom sorg over tab, som hjælper med at overkomme resignation, håb over håbløshed, stolthed og selvværd over skam og ydmygelse bliver tilgængelige og kan bearbejdes. Det giver dig mulighed for at lære dig selv og dine behov at kende, så du kan reagere hensigtsmæssigt i forskellige situationer og håndtere livet tilfredsstillende.

Pris for behandling af depression

Når du vælger mig til at hjælpe dig af med din depression, foregår det med individuel terapi – altså det er kun dig og mig som taler i mine sessioner.

Prisen er 1.000 kr. for 60 minutter individuel terapi.

Det får du ud af behandlingen

Du bliver i stand til at drage omsorg for dig selv og behandle dig selv på en bekræftende måde. Og livet kan på ny opleves med accept, håb, glæde, optimisme og en følelse af mestring.

Kontakt mig for at høre nærmere og hvad jeg kan gøre for at hjælpe dig i din situation.

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Følg mig

Facebook ikon  Instagram ikon