Kom godt fra start med nyt studie

Studiestart og alle tankerne

Mange unge starter nyt studie inden længe og forventningerne er store. Som forældre ønsker man at kunne støtte sit barn bedst muligt og det er temaet i dette blogindlæg.

Forventningsafstemning sammen med barnet er altid et godt sted at starte. Og helt basalt er nøgleordet struktur af den unges tid.

Med et hjemmeboende barn er der så fælles aktiviteter i hjemmet, som barnet har ansvar for og skal prioritere? Evt. fritidsjob, sport, venner og det nye skema. Hvornår skal tiden til lektier prioriteres ind i den nye kalender?

Struktur er et godt fundament at stå på hele vejen igennem uddannelsen og eksaminer.

Forældre bekymrer sig naturligvis

Som forældre til en større barn på vej ind i ungdomsuddannelse er man ikke længere dem, som opdrager barnet.

Der er naturligvis fælles regler i hjemmet, men barnet er teenager og på vej til at blive myndig.

Forældrerollen har derfor i et stykke tid været under forandring, hvor den unge i højere og højere grad løsriver sig, udvikler sin identitet og bruger tiden sammen med vennerne.

Forventningsafstemningen med barnet kan være at tale om den støtte, omsorg og engagement, som forældrene fortsat ønsker at bidrage med. Disse nøgleord kan forældrene have med sig i samtalen med den unge om ambitioner og realistiske mål.

Forældrene kan ikke løse barnets eventuelle problemer undervejs, men de kan være en fast klippe den unge kan læne sig ind i.

Lad ikke forventninger stå i vejen for resultat

Mange unge i dag er perfektionistiske, ønsker høje karakterer, skal have mange venner og se rigtig ud på sociale medier.

Mange presser sig selv samtidig med, at de har en evig frygt for at gå glip af noget og endnu værre at føle sig ekskluderet fra fællesskabet samt følelsen af ikke at være god nok.

Det kan være svært at finde balancen i ungdomslivet og på uddannelse og desværre er mange også i mistrivsel.

Hvordan bør forældre støtte?

Som forældre kan man komme til at føle sig magtesløs overfor barnets indre kamp og blive i tvivl om, hvordan man støtter bedst. Her er det vigtigt at huske på, at alle nære og betydningsfulde relationer er forbundet med konflikter og vi kan ikke altid ramme plet.

Det er godt som forældre, hvis man tør lægge sine egne forventninger og idéer til side og stille skarpt på barnet og lytte.

Lytte, spørge ind og anerkende barnets tanker og følelser. På den måde kan den unge føle sig set, rummet og have tillid til, at forældrene ikke vil fixe og løse deres problemer, som de sjældent kan.

Den unge skal med støtte, omsorg og engagement fra forældrene selv til at finde sin vej og mærke de kan tage ansvar for sig selv og deres valg uden, at de står alene.

Det vil være med til at udvikle selvværdet og give modstandskraft til tankerne om ikke at være god nok også når skuffelsen over en karakter kommer ind af døren.

Karakteren alene er ikke målet

Den unge er god nok uanset om der står 12 eller 4 på karakteren, så det handler også om at kunne rumme sine fejl og udviklingsmuligheder. Det gør dig ikke til et dårligere eller bedre menneske for helt grundlæggende har vi alle værdi som dem vi er, blot når vi er til.

Er man som forældre i tvivl om man har et barn i mistrivsel kan det være væsentligt at kigge efter signaler som tristhed, irritabilitet, nervøsitet/bekymring eller udfordringer med at sove.

Måske isolerer den unge sig, måske er han/hun overdrevent social. Forældrene er i mange tilfælde de nærmeste til at opdage det, da mange unge i dag desværre også skjuler deres svære følelser og indre kampe for venner og veninder, da det er skamfuldt ikke at føle man har styr på tingene.

Forældrene kan dele deres bekymring og omsorg med den unge og eventuelt søge professionel hjælp, hvis der er behov for dette.

Husk dig selv på:

Den unge står overfor en særlig og vigtig tid i livet med uddannelsesstart og det kan være værd at huske sig selv på igen og igen:

  • du er god nok som du er !
  • hvor kan du række ud til en, som du har tillid til vil lytte til dig, så du kan dele det, som er svært
  • sårbarhed er en styrke
  • sæt tid af til egenomsorg, hvor nærer du dig selv helt uden præstationer, måske i naturen, yoga eller meditation, måske til ridning, det som gør dig godt !

“Ønsker både forældre og barn en god studiestart”.

Charlotte Krolykke

Charlotte Krolykke

“Eksamineret emotions-fokuseret psykoterapeut MPF fra EFT-Instituttet.

Jeg har flere terapeutiske efteruddannelser samt uddannelse som yogalærer”.

>> Læs mere om mig.

Krolykketerapi logo

Husk, du er ikke alene !