Kroppen husker

Når historien skaber traume

De fleste mennesker bærer på traumatiske oplevelser af den ene eller anden karakter uden det behøver at påvirke livskvaliteten.

Mange voksne børn af alkoholikere lider dog under ubearbejdede traumer, hvor traumerne kan være både tilknytningsbaserede eller på grund af overvældende oplevelser i familien.

Det er vigtigt at sige, at den samme situation ikke nødvendigvis udløser et traume for alle, så du kan have det anderledes end dine søskende, selvom I har oplevet det samme.

Når den trygge base ikke har været til stede i dit barndomshjem har du gang på gang været overladt til dig selv og alt for overvældende følelser. Det kan efterhånden sætte sig som et traume i kroppen og betyde, at du i dit voksne liv har begrænset mulighed for at regulere stress og følelser.

Måske har du endda ikke konkrete erindringer eller mulighed for at skabe sammenhæng imellem det du mærker i kroppen, som fornemmelser og overvældende følelser, fordi de traumatiske begivenheder er blevet undertrykt.

Kroppen er i alarmberedskab

Dit nervesystem vil stadig være i alarmberedskab selvom den ubehagelige fare for længst er overstået.

Frygt advarer os om fare og er på den måde en naturlig og vigtig følelse, som helt fundamentalt sørger for at hjælpe os til at overleve og denne beskyttende funktion skal vi ikke slippe af med.

Men det, at du har været i en overvældende situation uden mulighed for at handle har givet dig en stærk angst, som sidder i nervesystemet, hvis den ikke er blevet bearbejdet.

Situationen sidder ligesom fast i kroppen. Kroppen husker. Det kan medføre, at du føler dig ængstelig, magtesløs, opgivende, depressiv eller angst fordi din grundlæggende tillid til omverdenen og dig selv er væk.

Når historien forfølger dig

Din krop bliver aktiveret hver gang du er i en situation, som minder om den traumatiske oplevelse, så hvis dine traumer er forbundet til nære relationer, hvilket det typisk er i en opvækst med alkoholmisbrug, vil du være meget disponeret for aktivering.

Desværre betyder det, at du kan have en tendens til at isolere dig, undvige og trække dig fra andre for det er her smerten er stor.

Det er dog muligt at skabe ny erfaring i krop og hjerne, så du kan føle dig tryg, få dæmpet angsten og forbinde dig med andre. Det ændrer ikke på din fortid og de traumatiske oplevelser, men kroppens hukommelse ændrer sig på en måde og gør, at du kan danne nye og trygge relationer i nutiden.

Få hjælp til bearbejdelse

Min oplevelse er, at det kan være en rigtig god kombination til bearbejdelse af traumatiske oplevelser med både samtaleterapi og yoga.

Det tager tid at tage at blive ven med sin krop, når angst og uro har fyldt og følelserne har været kaotiske og ude af kontrol.

Du skal have hjælp til at skabe mening og sammenhæng i din angst og uro til at lære, hvordan du kan berolige dig selv.

Du skal have hjælp til at opbygge en indre tryghed og have øje for dine positive ressourcer. Kroppen og hjernen skal lære, at du godt kan beskytte dig nu i dit voksne liv, du kan sætte grænser for dig selv, sige fra og vide af, at du har ret til at beskytte og forsvare dig.

Charlotte Krolykke

Charlotte Krolykke

“Eksamineret emotions-fokuseret psykoterapeut MPF fra EFT-Instituttet.

Jeg har flere terapeutiske efteruddannelser samt uddannelse som yogalærer”.

>> Læs mere om mig.

Krolykketerapi logo

Husk, du er ikke alene !