Min hårde indre kritiker

Jeg er ikke god nok

Vi kender alle fra tid til anden til følelsen af at være utilstrækkelige og ikke gode nok.

Men for nogle bliver det en kronisk tilstand, som er meget pinefuld, hæmmende og forbundet med stor skam.

Du er din egen hårde kritiker

Det føles nærmest som om der er noget grundlæggende galt med dig og det kommer til udtryk ved en destruktiv selvkritik.

Denne udprægede negative måde at se dig selv på kan føre til stor tristhed, depression, kritik af andre og andre lidelsesfulde tilstande.

Dine tanker kommer til at skabe din virkelighed. Og her er det vigtigt at huske på, at tanker bare er tanker og ikke nødvendigvis sandheden.

Din selvkritiske måde at se dig selv på kan desværre også føre til, at uanset hvor meget dine omgivelser eventuelt anerkender dig, så kan du ikke tage det helhjertet ind. Det er som en si, hvor sandet løber lige igennem.

Spor tilbage fra din barndom

Som barn har du haft brug for at blive mødt, anerkendt og accepteret som den du er af dine forældre. Det bidrager til en sund identitetsudvikling, hvor du ikke oplever, at sider ved dig er skamfulde og forkerte.

Du har ret til at være den du er og du er værd at elske, som den du er.

Men virkeligheden for dig som barn kan til tider eller meget af tiden have været en helt anden, hvor du oplevede dig forkert og måtte sørge for at justere din måde at indgå i relationen med dine forældre for ikke at blive nedværdiget eller angrebet. Du har alt for tidligt erfaret, at du er værdiløs, hvis ikke du tilpasser dig.

Som barn vil du rette alt det negative indad og fortælle dig selv, at det er dig, der er noget galt med. Den største skam er forbundet med ikke at føle sig værd at elske, så barnet (og senere den voksne) vil hellere “forlade sig selv” ved at tilpasse sig sine forældres behov for, hvordan jeg skal være.

Du ER god nok!

Din måde at behandle dig selv på i dag hænger altså nøje sammen med, hvordan du blev behandlet af dine primære omsorgspersoner, da du var barn.

Og det er barnets måde at reagere på ved at vende kritikken indad, som kommer til at styre din måde at være i verden på i dag.

Der kan ligge en stor erkendelse og forløsning i at arbejde med denne selvkritik, så det bliver muligt at behandle dig selv med større omsorg, følelse af værdi og stolthed over den du er.

Det dine forældre skulle have givet dig kan du lære at give dig selv. Et vigtigt skridt er at kunne være medfølende overfor dig selv og den lidelse du har været igennem og som stadig piner dig.

Skab nutiden

Du kan ikke ændre på fortiden, men du kan arbejde med nutiden, så den bliver mindre styret af fortiden og på den måde skaber du en ny fremtid for dig selv.

Det vil være en stor lettelse for dig at kunne begynde at være med dig selv på en omsorgsfuld måde, så du tør stå ved dig selv, som den du er.

Dit selvværd vil vokse og længslen efter ikke at føle dig som en skuffelse hele tiden, vil falde til ro.

Din selvrespekt vil vokse og det du altid har opfattet som en del af din personlighed kan du tage ansvar for at gøre op med og forandre.

Det er et sårbart forandringsarbejde og det kan være en stor hjælp og støtte at søge terapi til at komme igennem.

Det vil være det hele værd !

Charlotte Krolykke

Charlotte Krolykke

“Eksamineret emotions-fokuseret psykoterapeut MPF fra EFT-Instituttet.

Jeg har flere terapeutiske efteruddannelser samt uddannelse som yogalærer”.

>> Læs mere om mig.

Krolykketerapi logo

Husk, du er ikke alene !