Når den unge overtages af anoreksi, føler mange forældre sig magtesløse

Forældre er ikke skyld i deres barns Anoreksi

Det er vigtigt at slå fast, så du som forælder kan tro på, at du kan gøre en kæmpe forskel for dit barns helingsproces.

Det er helt naturligt, som forælder at blive ramt af svære følelser som skyld, skam, vrede, frygt og sorg, når man ser sit barn lide af så svær en psykisk sygdom som en spiseforstyrrelse er.

Jeg ved, at alle forældre er motiverede for at hjælpe deres barn og samtidig kan man som forælder blive tyndslidt og føle sig magtesløs.

Når anoreksi overtager

Udover, at Anoreksi har en ødelæggende indvirkning på både dit barns fysiske og psykiske sundhed, så er en spiseforstyrrelse i familien en stor stress faktor og overvældelse.

Derfor er det mit håb og ønske, at du vil række ud og få hjælp til dine følelser og reaktioner, så du kan genvinde troen på, at du kan hjælpe og støtte dit barn så godt som muligt.

Og husk, hvis du som forælder har en bekymring om dit barn har en begyndende spiseforstyrrelse, så tøv ikke med at reagere på den. Vi ved fra forskning, at en tidlig diagnose og behandling er vigtig for at blive rask.

Følelsen af mistet forældreskab

Jeg hører fra mange forældre i mit arbejde, at de føler de har mistet forældreskabet. Der er ikke noget jeg heller vil end at støtte dig og jer i at få forældreskabet tilbage.

Og det kan lade sig gøre ved at blive klog på dine egne følelser, så du på den måde bliver klog og støttende for dit barns følelser på en mere udviklingsfremmende måde.

“Det vil glæde mig at støtte jeres familie godt videre”.

Mod og styrke på rejsen ud af Anoreksi

Alle de forældre, som jeg har vejledt siger, at denne her rejse var den mest vanskelige og svære de nogensinde har været på i deres liv.
Det er vedholdenhed og mod, som får dem igennem, fordi kærligheden og båndet til deres barn er uendeligt stærkt.

Over de sidste mange års behandling er vi heldigvis blevet klogere på, at forældre og familie er en nøgle ressource og faktor i helingen af et barns (uanset alder) spiseforstyrrelse.
Derfor fortjener både I som forældre og jeres barn den altafgørende støtte til at blive ved med at kæmpe videre.

Jeg VED du kan, og jeg bliver ved med at tro på det indtil du SELV gør!
Jeg tror på forældres ekstraordinære helende betydning for deres barns vanskeligheder.

Tag forældreskabet tilbage

Kontakt mig gerne, og jeg vil rådgive, støtte og hjælpe jer til at opnå:

  • I skal have genetableret jeres tro på jer selv som forældre og at I kan hjælpe jeres barn.
  • I skal have oplevelsesoritenteret kundskab og færdigheder til at kunne hjælpe jeres barn. Det vil sige, at vi arbejder med konkrete situationer og følelsesreaktioner i terapien.
  • I får hjælp til at identificere, forstå og bekræfte jeres barns vanskelige følelser og møde barnets emotionelle behov.
  • I får hjælp til at blive opmærksom på, når I er mere motiveret til at undgå egne ubehagelige følelser fremfor at gøre det, som er bedst for barnet. På den måde bliver I, i stand til at vælge at følge motivationen om at hjælpe jeres barn bedst muligt.
  • I vil opnå at kunne tage radikalt ansvar for relationen til jeres barn og reparere gamle relationelle sår, som afvisning, kritik og skræmmende adfærd.
  • Og I får støtte til at sætte gode, sunde grænser for jer selv og jeres barn.

>> Kontakt mig og hør nærmere. Ring 20 65 93 43

Validering

Nøgleordet i kontakten med barnet er VALIDERING.
Empatisk validering indebærer at møde sit barns behov for at blive set, forstået og accepteret. Barnet har brug for at blive valideret, så det kan lære at forstå og håndtere egne følelser.

Når vi validerer, giver vi ikke barnet ret, men møder den oplevelse og følelse, som barnet sidder med. Det betyder, at det følelsesmæssige alarmberedskab kan sænke sig en smule og når hjernen er kølet lidt ned, vil den være mere fleksibel og modtagelig for rationel tale og problemløsning.

Samtidig vil det være regulerende for den svære følelse barnet sidder med og det vil med mange gentagelser hjælpe barnet med at forstå sig selv og på sigt kunne regulere sine følelser selv.

Et eksempel på validering, hvis barnet reagerer på at have taget på i vægt kan lyde:

”Jeg kan se, at du bliver urolig og måske føler du dig afskyelig, fordi du har taget på i vægt og fordi du er bange for at blive tyk. Lad os sætte os lidt sammen og spille et spil du godt kan lide.”
Når barnet er roligt igen, kan man begynde at tale ind i, hvad det mon handler om og støtte barnet i at forstå det, som ligger bagved spiseforstyrrelsen.

Husk, at det kræver ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE og det er helt okay at lave fejl.

Målet med validering er som sådan ikke at få barnet til at føle sig bedre, men at hjælpe barnet til at blive bedre til at føle alle sine følelser. For vi vil altid have følelser – smertefulde og glædesfulde. Det er livet. Erfaringen viser dog, at uhensigtsmæssig adfærd og strategier, som en spiseforstyrrelse, dæmper sig med tiden, når følelsesreguleringen bliver bedre.

Pas godt på dig selv

Rejsen igennem er skræmmende, udmattende og fuld af tilbageslag. Så der er ingen tvivl om, at I som forældre skal have alt den støtte I kan få, så I kan fortsætte med at være der for jeres barn på en selvsikker, vedholdende, omsorgsfuld, rolig, kreativ og medfølende måde.

Det er vigtigt, at du som forælder passer godt på dig. Det kan betyde, at du har brug for pauser og tid for dig selv, støtte fra nære venner, familie og terapi.
Det er helt okay, at du tager dig denne tid!

Husk, at jo stærkere du står mentalt, jo mere styrke har du til at klare spiseforstyrrelsen for dit barn.

Min dør står åben og jeg er klar til at støtte dig som forælder og jeres familie godt videre.

Charlotte Krolykke

Charlotte Krolykke

“Eksamineret emotions-fokuseret psykoterapeut MPF fra EFT-Instituttet.

Jeg har flere terapeutiske efteruddannelser samt uddannelse som yogalærer”.

>> Læs mere om mig.

Krolykketerapi logo

Husk, du er ikke alene !