Når følelserne tager magten

Voksen barn af alkoholiker

Som voksen barn af alkoholikere er det meget sandsynligt, at du har svært ved følelser.

Det kan både være i form af overreaktioner i forskellige situationer eller perioder med depressionslignende tilstande “sorte huller”, hvor følelserne tager magten og du føler dig opslugt og uden mulighed for at berolige dig selv.

Blot det at identificere en bestemt følelse kan være en udfordring, fordi I højst sandsynligt ikke talte om følelser i barndomshjemmet.

Nogle følelser var måske også forbudte i dit hjem i den forstand, at når du blev vred blev du sendt ind på dit værelse og gjort forkert eller når du var ked af det var der ikke plads til at trøste.

Du fik ikke hjælp til at rumme dine følelser på en naturlig afstemt måde af dine forældre. Det kræver, at forældrene selv har en god kontakt med deres følelser og det har en alkoholiker sjældent.

Bytter rundt på følelser

Det kan derfor være, at du bytter rundt på nogle følelser i dit voksne liv, så når du egentlig er vred, så græder du i stedet for og omvendt.

Det fører desværre til, at du ikke får opfyldt det du egentlig har behov for i situationen og det skaber afstand i stedet for nærhed i dine relationer.

Det er derfor en vigtig erkendelse, at dine overreaktioner eller triste perioder hænger sammen med din opvækst og fortiden.

Det vil være meget naturligt, at du har en ophobning af gamle følelsesmæssige reaktioner i kroppen, som nemt bliver aktiveret i nutiden. Det kan være alt fra, at børnene skændes og bliver højlydte til veninden/vennen, som ikke svarer på en sms.

Det kan være forbundet med meget selvkritik og skam at blive kuppet af sine følelser på den måde og måske eksplodere i raseri eller opføre dig som et lille barn.

Og det er også vigtigt at få arbejdet med, da det har konsekvenser for dine omgivelser.

Arbejde med din historie

Du skal i gang med at kigge på og arbejde med din historie, hvad kunne den nuværende situation, som udløser reaktionen minde dig om fra din opvækst?

For at komme i kontakt med den tidligere situation er det vigtigt at gennemgå den nutidige situation nøje ud fra både det ydre perspektiv af situationen til din indre reaktion på det, som skete.

Herfra kan der bygges en meningsbro til fortiden, som kan give dig et indblik i, at når børnene skændes og er højlydte, så minder det dig om din mors og fars skænderier, som kunne ende med vold, råben og skrigen.

Du bliver skubbet ud af balance og ud af tid og sted, din smerte og følsomhed vil være stor på disse områder.

Lær af din historie

Du skal til at lære at kunne rumme dine følelser, forstå dine reaktioner for derved at kunne hjælpe dig selv.

Ingen følelser er forkerte og du er helt okay, du har bare ikke haft muligheden for at lære at regulere og udtrykke følelser på en hensigtsmæssig måde.

Du skal til at blive din egen bedste ven, som kan lytte, anerkende og støtte dig selv – det som dine forældre skulle have gjort en gang.

Det kan være du har en god ven, som kan hjælpe dig i arbejdet eller måske kan terapi være løsningen til at tage de vigtige skridt i retning mod positiv forandring.

Charlotte Krolykke

Charlotte Krolykke

“Eksamineret emotions-fokuseret psykoterapeut MPF fra EFT-Instituttet.

Jeg har flere terapeutiske efteruddannelser samt uddannelse som yogalærer”.

>> Læs mere om mig.

Krolykketerapi logo

Husk, du er ikke alene !