Parforhold og nære relationer efter en opvækst med alkoholmisbrug

Opvækst med alkoholmisbrug

Parforholdet og vores nære relationer er det sted, som vi ønsker skal være gode, trygge og meningsfulde.

Men for dig, som er vokset op med alkoholmisbrug i familien kan det være helt fundamentale egenskaber, som du ikke har fået med dig, på grund af vilkårene i din opvækst.

Barn af alkoholiker

Som barn af alkoholikere vil du have erfaringer med, at det netop er i dine nærmeste relationer du er blevet såret og afvist, svigtet og har oplevet utryghed.

Hverdagen kan have været præget af uforudsigelighed, angst, kritik, manglende opmærksomhed på dine behov og følelser.

Samt inddirekte krav til dig om at være den voksne overfor dine forældre.

Alt dette kan have ført til, at du føler dig forkert og måske skamfuld over den du er, har en grundlæggende skyldfølelse og oplevelsen af ikke at høre til.

Det er klart, at disse oplevelser og reaktioner vil gøre det svært for dig at føle dig tryg i dine nære relationer.

Det er dog muligt at blive tryg og indgå i trygge relationer med dine nærmeste.

Kend dine reaktionsmønstre efter opvækst med alkoholmisbrug

En vigtig del af arbejdet består i at blive bekendt med dine reaktionsmønstre og hvor de har sit afsæt fra.

Det kan give dig en forklaring på, hvorfor du reagerer så kraftigt eller for lidt i nogle situationer og hvad dine behov er for at få hjælp i situationen.

Det vil langsomt kunne give dig en sammenhængende fortælling af din historie.

Bearbejdelsen kræver tid og tålmodighed og vil være forbundet med smertefulde følelser, men den udvikling du sætter i gang vil hjælpe dig fremadrettet i dine nære relationer.

Lad ikke historien styre dig

Den afvisning og utilgængelighed som var til stede i dit barndomshjem kan have affødt, at du fortsat har en forventning om, at andre er utilgængelige for dig og måske har du endda fundet en partner, som også er utilgængelig.

Heri ligger der en vigtig erkendelse i, at du har ret til at stå ved dig selv og at du ikke er forkert og ligegyldig, så utilgængeligheden er fortjent.

Det er meget helende og betydningsfuldt at blive bevidst om, hvad der hører din egen historie til og derfor er en overreaktion i situationen med din partner.

På den måde kan der skabes et nyt fundament, hvorfra du langt bedre bliver i stand til at række ud efter din partner og gøre opmærksom på, hvad det betyder for dig, når han/hun ikke er tilgængelig og hvad det egentlig betyder for din partner at have denne reaktion.

I skal begge lære, at der er brug for støtte, engagement og anerkendelse i forholdet for, at det kan blive trygt at være i.

Skab din egen positive historie

Det kan også være en læreproces for dig at kunne tage imod engagement og positive tilkendegivelser, da du ikke har været vant til det.

Du afviser måske tilkendegivelserne for ikke at risikere at føle dig forladt igen eller ikke være god nok.

Husk på, at du skal til at lære noget nyt med en masse ubehagelige minder i bagagen, så det kræver tid, tillid og støtte at gå i gang med.

Nogle gange kan det være nødvendigt at få hjælp igennem terapi enten individuelt eller i parterapi.

Du er det værd og alle fortjener gode, trygge og meningsfulde relationer.

Charlotte Krolykke

Charlotte Krolykke

“Eksamineret emotions-fokuseret psykoterapeut MPF fra EFT-Instituttet.

Jeg har flere terapeutiske efteruddannelser samt uddannelse som yogalærer”.

>> Læs mere om mig.

Krolykketerapi logo

Husk, du er ikke alene !