Hvordan kan yoga være en hjælp?

Yoga som hjælp

I yoga rejser vi fra hovedet ned i kroppen ved hjælp af åndedrættet, vejrtrækningsøvelser og stillinger.

Yoga er sanskrit og betyder “at forene”. Det vi gerne vil forene i yogaen er krop og sind.

Vi lever i et fortravlet samfund, som stiller høje krav til effektivisering, optimering og ydeevne af den enkelte, hvilket nemt betyder, at vi lukker af for kroppens signaler om hvile, pauser, vejrtrækning, spændinger med mere.

Vi kommer til at “leve” i vores hoved, og den enkeltes ansvar bliver at kunne løse alt ved at analysere, tænke og rationalisere. Sådan fungerer vores krop bare ikke.

Yoga er ikke bare ”underlige stillinger”

Yogaen er en praksis, som udvider vores tænkende bevidsthed til en dybere samhørighed med os selv.

I yoga rejser vi fra hovedet ned i kroppen ved hjælp af åndedrættet, vejrtrækningsøvelser og asanas (yogastillinger). Yogaen hjælper os med at sætte tempoet ned for en stund, være fuldt ud til stede i nuet med det, som foregår i kroppen, vores følelser og tanker.

Det er en rejse ind i at lære dig selv bedre at kende, så du bliver i stand til at passe på dig selv og sige til og fra i rette tid og på rette sted.

Skab indre fred

Med yoga træner du din bevidsthed til at bringe en indre fred, som du altid har med dig selvom livet også består af lidelse og uønskede forandringer.

Udbyttet ved yoga vil derfor særligt vise sig, når vi bliver konfronteret med livets barske sider. Sider som kan gøre os vrede, defensive, urolige, sorgfulde eller længselsfulde.

Her vil den indre fred tilbyde en accept igennem processen, så livet igen kan komme til at give mening.

Yoga skaber balance

Yogaen hjælper dig også med at fokusere f.eks. når du øver balanceøvelser.

Her vil du være tvunget til at fokusere din opmærksomhed kun på dette, da du ellers falder eller når du står i en krigerstilling og kun tænker på at trække dig ud af stillingen, fordi det syrer i dine lår, men du alligevel finder styrke til at blive et halvt minut længere.

Dette giver dig større udholdenhed.

Og barnets stilling lærer dig at berolige dig selv og overgive dig til hvile.

På den måde kan de forskellige yogaøvelser overføres til dit daglige liv. Det at lytte indad og sætte tempoet ned vil hjælpe dig med at træffe sunde beslutninger i dit liv og sørge for du mindsker overbelastning, som kan føre til stress og udbrændthed.

Yoga skaber ro

Vi er alle følende væsener med de samme følelser: vrede, afsky, glæde, frygt, skyld, skam, tristhed, interesse, hengivenhed, jalousi og mange flere.

Når vi bliver vågne i vores yogapraksis vil vi kunne se, at den er et spejl af den måde vi er på i vores daglige følelsesliv.

Yogaen kan hjælpe med at bearbejde og give slip på de følelsesmæssige lag, som ikke længere tjener os eller som tynger os.

Vi anerkender det følelseskaos vi kan være i og langsomt tilbyder yogaen en beroligelse og vågenhed overfor det vores følelser fortæller os.

Vores følelser er her for at guide os i retning af betydningsfulde behov og handlinger.

Vi vil langsomt blive klogere på alle vores følelser og mærke styrke og accept af os selv som helhjertede følende mennesker.

Når vi kan acceptere os selv vil vi mærke stor empati og medfølelse med os selv og andre.

At slutte fred

Vi vil mærke taknemmelighed og tålmodighed, blive i stand til at elske vores og andres uperfektheder uden fordømmelse og slutte fred med os selv.

“Vi ses på yogamåtten <3”

Charlotte Krolykke

Charlotte Krolykke

“Eksamineret emotions-fokuseret psykoterapeut MPF fra EFT-Instituttet.

Jeg har flere terapeutiske efteruddannelser samt uddannelse som yogalærer”.

>> Læs mere om mig.

Krolykketerapi logo

Husk, du er ikke alene !